Използване на JS библиотеки на изпитните задачи


3
Кои библиотеки ще трябва задължително да се използват по време на JavaScript Apps изпита и разрешено ли ще е освен тях да се използват и опционално библиотеки по избор?Отговори1

Здравей!

Позовавайки се на факта, че структурите на тазгодишния и миналогодишния курс не се различават особено, предполагам, че библиотеките, които ще можем да използваме на тазгодишния изпит, ще са същите като тези, които са били позволени на миналогодишния + допълнителни библиотеки, които сме/ще разгледаме в тазгодишния курс:

 • Underscore.js
 • Require.js/System.js
 • A library that provides promises (i.e. Q/RSVP/jQuery)
 • Mocha and Chai
 • CSS framework like Twitter Bootstrap
 • UI components framework like Telerik KendoUI (only the UI components) or jQuery UI
 • Template framework like Handlebars.js or Mustache.js
 • Routing framework like Sammy.js (only the routing)

NOT ALLOWED are frameworks that provide an MV* architecture like:

 • AngularJS
 • Backbone.js
 • Ember.js
 • KendoUI
 • Sammy.js
 • Knockout.js
 • Knockback.js


от lnikod4s (6538 точки)