Здравейте, разработвам една web service система за визуализации на данни от xml файлове на Java. Стигнала съм до едно място, до където съм обработила самия файл и съм извлякла данните от него с JAXB. Този файл съдържа измервания на научни данни , които потребителят трябва да си избира динамично през интерфейс и след това програмата да му генерира диаграма, с избраните от клиента стойнсти. Редно е да кажа, че изпpoлзвам също Spring MVC за реализацията.  Има ли някой, който би могъл да помогне, разбира се срещу заплащане, защото вече не знам към кого да се обърна? Ако да, моят e-mail e: veronika_mitova@abv.bg. Моля пишете ми ако има желаещи :)) Предварително благодаря!