Отборна работа за курса по Node.js (End-to-end JS Apps)


6

Здравейте,

можете да намерите разпределението за отборните работи в Node.js курса в списъка с отборни работи (http://telerikacademy.com/Courses/Teamwork/List)

Разпределението за защитите на присъствените студенти е следното:

Team №Team nameDayStart time
2179Node.js 2016 Team 114.01.201613:30
2180Node.js 2016 Team 214.01.201613:42
2181Node.js 2016 Team 314.01.201613:54
2182Node.js 2016 Team 414.01.201614:06
2183Node.js 2016 Team 514.01.201614:18
2184Node.js 2016 Team Niki (6)14.01.201614:30
2185Node.js 2016 Team 714.01.201614:42
2186Node.js 2016 Team 814.01.201614:54
2187Node.js 2016 Team 914.01.201615:06
2188Node.js 2016 Team 1014.01.201615:18
2189Node.js 2016 Team 1114.01.201615:30
2190Node.js 2016 Team 1214.01.201615:42
2191Node.js 2016 Team 1314.01.201615:54
2192Node.js 2016 Team 1414.01.201616:06
2193Node.js 2016 Team 1514.01.201616:18
2194Node.js 2016 Team 1614.01.201616:30
2195Node.js 2016 Team 1714.01.201616:42
2196Node.js 2016 Team 1814.01.201616:54
2197Node.js 2016 Team 1914.01.201617:06
2198Node.js 2016 Team 2014.01.201617:18
2199Node.js 2016 Team 2114.01.201617:30
2323Node.js Online 2016 Team 10114.01.201617:42
2324Node.js Online 2016 Team 10214.01.201617:54
2325Node.js Online 2016 Team 10314.01.201618:06
2326Node.js Online 2016 Team 10414.01.201618:18
2327Node.js Online 2016 Team 10514.01.201618:30
2328Node.js Online 2016 Team 10614.01.201618:42
2329Node.js Online 2016 Team 10714.01.201618:54

За онлайн студентите ще пуснем разпределението като свърши крайния срок за избор дали искат да участват или не (5-ти януари 2016 10:00)

Описание на отборната работа: https://github.com/TelerikAcademy/Node.js-Course/tree/master/Teamwork
Отговори0
Само по отборна ли ще се оценява курса или ще има и изпит? Онлайн съм.

от YordanGergov (297 точки)


4
Съдейки по програмата, ще има изпит, не знам колко е за съжаление :D

от Stev3n (2877 точки)

0

от Ivan_Nik (933 точки)


3

Материалите за курса, както и изискванията за отборната работа са качени в системата.

Приятна работа!

P.S. изпит ще има както на всеки курс до сега.

Защитите са в зала Light.


от Nikolay.IT (39117 точки)


0
Course Evaluation
  • Practical exam – 50%
    • Exam evaluation – 10%
  • Teamwork - 16%
  • Homework – 5% (5 homeworks)
    • Homework evaluation – 5%
  • Attendance in class – 4% (8 lectures)
  • Forums activity – up to 5%
  • Helping others – up to 5%