Music Artist - Failed to load resource: status of 501 (Not Implemented)


1

Здравейте имам следния проблем с Music artist:

Разбирам кода, но когато се опитам да добавя нов артист, след коректни данни изкарва това в Console:

Failed to load resource: the server responded with a status of 501 (Not Implemented)

Кода стига до тук

https://github.com/ivaylokenov/Music-Artists/blob/master/js/services/artistData.js

и не прави json файл с новите данни на нов артист:

saveArtist: function(artist) { if (!artist.id) { resource.query().$promise.then(function(data) { artist.id = data.length + 1; resource.save(artist); }); } else { resource.save(artist); }

saveArtist: не работи коректно, до тук стига кода и .save не прави json файл
Отговори1
Ако resource е инжектиран $resource обект, пробвай да му дадеш save с $ префикс, т.е resource.$save(). А 501 може да ти гърми защото нямаш POST имплементиран на конкретния route на сървъра.1

Опитах но не става .. (ako остане $save дава is not a function)

ето тук забива кода и дава anonymous function на  artist.id = data.length + 1;

имам 9 записа иначе показва ми масива, но неможе да добави новото artist.id 

Промених го web-server.js ето така е сега, както казваш:

function main(argv) { new HttpServer({ 'GET':createServlet(StaticServlet), 'POST':createServlet(StaticServlet), 'HEAD':createServlet(StaticServlet) }).start(Number(process.env.PORT || DEFAULT_PORT)); }

ето всичкия код в artistData:

'use strict'; musicApp.factory('artistData', function($resource) { var resource = $resource('/data/artist/:id', { id: '@id' }); return { getArtist: function(id) { return resource.get({id: id}); }, saveArtist: function(artist) { if (!artist.id) { resource.query().$promise.then(function(data) { artist.id = data.length + 1; resource.save(artist); }); } else { resource.save(artist); } }, getAllArtists: function() { return resource.query(); } } })


от inxs777 (62 точки)


1
Трябва да се промени web-server.js и да се махнат коментарите и всичко тръгва както трябва

от inxs777 (62 точки)