Задача State Transition Table (alarm clock) от подготовката за изпит по QA


1
Здравейте, колеги искам да попитам някой успя ли да реши задачата за State Transition Table (alarm clock) от подготовката.Отговори0

Общо взето имаш следните states & events:

Add Alarm             Move slider on the right  
Delete Alarm     x  Move slider on the left
Turn Alarm On      Click button add
Turn Alarm Off      Click button delete

                              Click button Set
                              Click button Cancel
                              Click button Snooze
                              Click button Stop

Самото попълване на таблицата е въпрос на време. :)


от lnikod4s (6538 точки)