Поствам моята имплементация на workshop-a Storyboards:

https://github.com/zdzdz/Mobile-Applications-for-iOS/tree/master/Workshop%20Storyboards/HeroList

Има лека разлика от това, което показа Дончо. Направих няколко сцени. Ако бях оставил инициализацията на масива в viewDidLoad метода, всеки път щом сменя сцена той се инициализира наново. Затова го декларирах и инциализирах веднъж в AppDelegate.m и по-точно в didFinishLaunchingWithOptions метода. Трябваше само да го достъпя във ViewController.m