Ако данните в едно View ги взимам чрез http request,  къде е най-правилно да извикам рекуеста? Във видеото Дончо го прави в viewDidLoad, но казва че не е добре там да се извиква.