На 9.04 2016 (събота)  ще се проведе състезание по програмиране за ученици по случай 25 години Нов български университет. 

Регистрация за желаещите да участват - до 1.04 включително на адрес:

http://goo.gl/forms/V3VxvvypYX

Състезанието е индивидуално и резултатите на най-добре класиралите се се приравняват към Теста за общообразователна подготовка (ТОП), който е приемен изпит за НБУ. За 100 т. от ТОП се присъжда академична стипендия за първата година. 
Програма на състезанието:

 

9 – 9.20 Откриванезалите се уточняват според броя на участниците; проф. Людмил Георгиев Зам. Ректор по научноизследователската и международната дейност
 
9.20 – 10.00Запознаване с работните места
 
10.00 – 15.00Състезание
 
15.30 – 16Награждаване и закриване. Проф. Красимир Манев и представител на Ръководството (проф. Пламен Бочков)
 
16.00Коктейл в Артес

 За контакт: 

доц. Николай Киров, член на организационния комитет:  nkirov@nbu.bg
проф. Красимир Манев, председател на организационния комитет : kmanev@nbu.bg