Ще получат ли всички имейл съответно приети ли са или не, или само приетите получават? Кога? Мерси предварително.