Visual Studio клавишни комбинации.


5

Здравейте,

ето някои от по-важните клавишни комбинации в VisualStudio
F1 - помощ(Help), отваря MSDN
Ctrl-K-D - форматира кода
Ctrl-K-C - закоментиране на маркирания текст с //
Ctrl-K-U - откоментиране на маркирания текст
Tab-Tab - дописва командата/синтаксиса
Ctrl-X, Shift-Delete или Ctrl-L - изтрива редът, на който се намираме
Ctrl-Del - изтрива думата отдясно на курсора
Ctrl-Backspace - изтрива думата отляво на курсора
Ctrl-C или Ctrl-Insert - копира маркираният текст
Ctrl-V или Shift-Insert - пейства (поставя) копираният текст
Ctrl-Z или Alt-Backspace - отменя последното действие(ако сме изтрили дума е връща обратно)
Ctrl-Space - отваря диалоговия прозорец
Ctrl-S - запазва текущият файл
Ctrl-Shift-S - запазва текущият файл и проект
Ctrl-P - показва диалоговия прозорец Print
Alt-Shift-A - отваря прозорец от който можем да добавим/отворим файл/проект
Ctrl-Shift-A - отваря прозорец от който можем да добавим нов елемент(клас, интерфейс и т.н.)
F12 - премества курсора от метода/промеливата на който се намира, върху местото където сме ги дифинирали
Tab - премества реда надясно с 4 позиции
Shift-Tab - премества реда на ляво с 4 позиции
Shift-End - маркирва целият ред
Ctrl-G - отваря прозорец от който може да изберете на кой ред да отидете
Ctrl-Shift-B - билдва сълюшъна
Ctrl-Shift-N - създава нов проект
Ctrl-Shift-O - отваря папката в която се намират всичките ни проекти
Ctrl-F - показва диалоговият прозорец за търсене
Ctrl-H - показва диалогови прозорец от който можем да търсим думи в проекта и да ги променяме едновременно навсякъде
Ctrl-Tab - преминаваме от един файл в друг
F5 - стартирва дебъгера
Shift-F5 - спира дебъгера
F10 - мести курсира когато сме в режим дебъг
F11 - влизаме в даден метод когато сме в режим дебъг
Ctrl-F5 - стартира кода
Ctrl-Alt-L - отваря прозореца с проектите(Solution Explorer)
Ctrl- A - маркирва целият текст
Ctrl-R или Ctrl-M - създава метод, от маркираният текст
Alt-Shift-Enter - премахва/добавя страничните менюта
Ctrl-F4 - затваря текущият прозорец
F6 – генерира изпълним .exe файл
Ctrl-M-0 - затваря методите
Ctrl-M-L - отваря методите
Ctrl-W-T - показва TODO списъка


Полезни настройки на VisualStudio

Стартира автоматично текущият проект - Tools -> Options -> Projects and Solutions -> Build and Run слага се отметка на "For new solutions use the currently selected project"

Показване на номерата на редовете - Tools -> Options -> Text Editor -> C# -> слага се отметка на "Line number"

Доста по-подробни
http://www.dofactory.com/reference/visual-studio-shortcuts
http://visualstudioshortcuts.com/2015/

Ето и една тема със snippets на колега от академията
http://telerikacademy.com/Forum/Questions/159644/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-snippets-%D0%B7%D0%B0-CSharp


Отговори1
Би било супер да използвате търсачката на форума преди да пускате тема. Конкретно по въпроса: ТУК.

от dentia (12519 точки)