Age, my way. Please advise me Y.


0

Guys guys relax,
Може ли някой да ми кажеш защо не ми приема програмата, като според мен тя си работи идеално?

using System;
using System.Globalization;
using System.Threading;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo("bg-BG");
Console.Write("Enter your birthday in format(mm.dd.yyyy): ");
        DateTime userBirthday = DateTime.Parse(Console.ReadLine());
        long resulut = DateTime.Today.Subtract(userBirthday).Ticks;
        Console.WriteLine("{0}", new DateTime(resulut).Year - 1);
        Console.WriteLine("{0}", new DateTime(resulut).AddYears(10).Year - 1);
    
    }
}

пробвах и без Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo("bg-BG");

пак не бгкодъра не ми харесва решението ;(
Отговори1

Махни този ред
Console.Write("Enter your birthday in format(mm.dd.yyyy): ");

BgCoder очаква като иход от конзолата само това което ти изискава задачата.


от kiko0o7 (472 точки)


0
Благодаря колега

от Tsaprev (30 точки)