03. Operators-and-Expressions homework 10. Point, Circle, Rectangle Грешка?


0
Здравейте , решавам в момента тази задача и според мен има нещо сбъркано.

Според дефинираният rectangle , точка {2.5,2} се намира в него , дори на око е видимо.
Въпреки това в примерните резултатите пише "outside rectangle".

Дали е възможно да има някакво несъответствие между текстовото описание и заредения във judge-a rectangle?Отговори0
Линкът не работи през форума , става въпрос за R(top=1, left=-1, width=6, height=2). , точка  {2.5,2}  очевидно се намира вътре в него.

от Betastate (341 точки)


0

Няма как точка с координати 2.5 и 2 да е вътре в правоъгълника, след като той е висок само до 1 !

Освен това тя е дори извън кръга, който е по-висок от правоъгълника точно в онази част.

Начертай си го по-добре за да имаш нагледен пример.


от Slider (275 точки)

0

Координатите на правоъгълника не са посочени ясно, затова е объркването. Ако правоъгълникът е ABCD, то координатите му са следните:

А (-1, -1) - в координатите е дадено, че top=1, height=2, т.е. другата точка по оста y = 1-2 = -1

B (5, -1)  - тук имаме left=-1, width = 6, т.е. другата точка по оста x = -1+ 6 = 5

C (-1,1 )
D ( 5, 1)

Затова точка (2.5, 2) е извън него.


от vanibo (30 точки)