Смяна в натройките на Windows "." със ",", за да не ви се чупи кода!


1

За тези които все още не са разбрали, една важна промяна в настройките на Windows, която е желателно да направите. 

Трябва в Control Panel да стигнете постъпково до Additional Settings-са на регионалните насройки, както съм описал долу и да размените точката със запетая, да натиснете Apply, после OK и да затворите прозореца.

Control Panel – Clock, Language, and Region – Region and Language – Additional Settings и в последният подраздел (Additional Settings )запаметявате „ . ” на мястото на „ , ”.
Отговори1
Или просто напишете в кода си Thread.CurrentThread.CurrentCulture = CultureInfo.InvariantCulture;2

Също така, да добавя колегата, трябва да сложите

using System.Threading;

using System.Globalization;

в началото на кода си, защото иначе Visual Studio дава грешка ако се опитате да го направите по този начин.


от Lyubomir.R (50 точки)