C# Fundamentals - 04. Console Input and Output - 02. Company Info


0
using System; class CompanyInfo { static void Main() { //Console.Write("Company name: "); string companyName = Console.ReadLine(); // Console.Write("Company address: "); string companyAddress = Console.ReadLine(); // Console.Write("Phone number: "); string phoneNumber = Console.ReadLine(); //Console.Write("Fax number: "); string faxNumber = Console.ReadLine(); //Console.Write("Web site: "); string webSite = Console.ReadLine(); // Console.Write("Manager first name: "); string managerFirsName = Console.ReadLine(); //Console.Write("Manager last name: "); string managerLastName = Console.ReadLine(); // Console.Write("Manager age: "); string managerAge = Console.ReadLine(); // Console.Write("Manager phone: "); string managerPhone = Console.ReadLine(); Console.WriteLine(companyName); Console.WriteLine("Address: " + companyAddress); Console.WriteLine("Tel. " + phoneNumber); Console.WriteLine("Fax: (no fax)"); Console.WriteLine("Web site: " + webSite); Console.WriteLine("Manager: {0} {1} (age: {2}, tel. {3})",managerFirsName,managerLastName,managerAge,managerPhone); } }
Здравейте, колеги! Моля за  помощ някой да ми каже защо BGCoder не ми дава никави точки на задача 02. Company Info от домашното 04. Console Input and Output и къде ми е грешката.Отговори0

Проблемът ти идва в "Console.WriteLine("Fax: (no fax)");", BGcoder ти дава няколко примера, като в някои от тях има факс, в други няма.

Това което трябва да направиш е...примерно...да имаш "if" статемент което проверява дали има получена информация за факс.

Например, това е едно решение на проблема...

if (string.IsNullOrEmpty(FaxNumber)) Console.WriteLine("Fax: (no fax)");

else Console.WriteLine("Fax: " + FaxNumber);

Като във случеят се използва string.IsNullOrEmpty(<FaxNumber>) проверява дали има някаква стойност във FaxNumber, ако няма изпраща "no fax" съобщението, ако има предоставя информацията.

Допълнително подсказка: възможно е в някои от примерите да има липсваща информация за име на фирма или липсващ уеб адрес, може за всеки случей да направиш нещо, което проверява дали и те са получили стойност.


от mahaanus (37 точки)


0
Благодаря! Тамън се чудех защо ми дава 25/100????

от valyo (80 точки)


0
За Fax: трябва да зададеш възможност ако не е въведено нищо да тогава да отпечатва no fax ето един вариант 
Console.WriteLine(faxNumber == ""? "Fax: (no fax)": "Fax: {0}", faxNumber);0

using System;class CompanyInfo
{
    static void Main()
    {
        string companyName = Console.ReadLine();
        string companyAddress = Console.ReadLine();
        string phoneNumber = Console.ReadLine();
        string faxNumber = Console.ReadLine();
        string webSite = Console.ReadLine();
        string managerFirstName = Console.ReadLine();
        string managerLastName = Console.ReadLine();
        int age = int.Parse(Console.ReadLine());
        string managerPhoneNumber = Console.ReadLine();


        Console.WriteLine("{0}", companyName);
        Console.WriteLine("Adress: {0}", companyAddress);
        Console.WriteLine("Tel. {0}", phoneNumber);
        Console.WriteLine(faxNumber == "" ? "Fax: (no fax)" : "Fax: {0}", faxNumber);
        Console.WriteLine("Web site: {0}", webSite);
        Console.WriteLine("{0} {1} (age: {2}, tel. {3})", managerFirstName, managerLastName, age, managerPhoneNumber);


    }
}
И аз имам същият проблем, послушах колегата и пак гърми ...

                0

Привет,

Ето моя вариант

if (fax.Length ==0)

{

Console.WriteLine("Fax: (no fax)");

}

else

{

Console.WriteLine("Fax: {0}", fax);

}


от BoykoBonev (125 точки)

1

По условие на последния ред трябва да изпишеш на конзолата Manager: Nikolay Kostov (age: 25, tel. +359 2 981 981)

Твоето решение няма да изпише точно това. Ето един вариант:

Console.Write("Manager: {0} {1}", firstName, lastName);
           Console.Write(" " + "(age: {0}", age);
           Console.WriteLine("," + " " + "tel. {0})", phone);


от Pepi.Ka (922 точки)