Въпрос относно курса Bitwise Magic!


4
Здравейте, колеги! Тъй като съм нов в програмирането като цяло, се записах на  курса "Bitwise Magic". Въпросът ми е следния: Това курс в пълния смисъл на думата ли е - като HTML и C#, например, в който има домашни, изпити и т.н. или е еднодневен семинар?  Понеже и двете думи се срещат и ми хрумна да питам това, тъй като не ми е съвсем ясно.  Благодаря :)Отговори1
Семинара е за надграждане на наученото, придобиване на допълнителни знания.Да еднократен е, т.е отиваш, ако те интересува да научиш нещо повече.Не е курс, а семинар(без изпити и домашни).

от desislavaaaa (1190 точки)


0
Кой водеше курса?

от V.Profirov (1122 точки)


1
Това е семинар, т.е. провежда се еднократно само на 24ти.

от dddilian (197 точки)