GCD format prolem


0

Здравейте . дано не е късно .

задачата за GCD в BG Coder ми дава

Unhandled Exception: System.FormatException

ето кода ... 

namespace GCD
{
    using System;
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var numberA = Console.ReadLine();
            var numbera = int.Parse(numberA);
            var numberB = Console.ReadLine();
            var numberb = int.Parse(numberB);
        
            var  biggerNum = Math.Max(numbera, numberb);
            for (var i = biggerNum; i > 0; i--)
            {
                if (numbera%i == 0 && numberb%i == 0)
                {
                    Console.WriteLine(i);
                    break;
                }
            }
        }
    }
}
Отговори1
За тази грешка не знам, но по условие стойностите трябва да ги взимаш от един ред, като трябва да са разделени. Ето моето решение:
using System; namespace GCD { class GCD { static void Main() { var input = Console.ReadLine().Split(' '); int A = Math.Abs(int.Parse(input[0])); int B = Math.Abs(int.Parse(input[1])); int br = 1; while ( !(br == 0) ) { br = A % B; A = B; B = br; } Console.WriteLine(A); } } }

от Doubleshot (429 точки)


1
Виж си входните данни, трябва да четеш само 2 интиджъра разделени със спейс на един ред.

от desislavaaaa (1190 точки)


0

едно решение и от мен:

using System;

namespace GCD
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {

            String[] input = Console.ReadLine().Split(' ');
            int[] numbers = new int[input.Length];
            numbers = Array.ConvertAll(input, int.Parse);
            while (numbers[0] != 0 && numbers[1] != 0)
            {
                if (numbers[0] > numbers[1])
                    numbers[0] %= numbers[1];
                else
                    numbers[1] %= numbers[0];
            }

            if (numbers[0] == 0)
                Console.WriteLine(numbers[1]); 
            else
                Console.WriteLine(numbers[0]);          
        }
    }  
}


от fredskor (115 точки)