Може ли малко помощ за тази задачка


0
Реших да по тренирам малко но тук забих bgcodera ми дава 70/100 това е задачата цък
using System; class program { static void Main() { int A = int.Parse(Console.ReadLine()); int B = int.Parse(Console.ReadLine()); int C = int.Parse(Console.ReadLine()); int R = 1; switch (B) { case 2: R = (A % C); Console.WriteLine(R % 4 == 0 ? R / 4 : R % 4); ; Console.WriteLine(R); break; case 4: R = A + C; Console.WriteLine(R % 4 == 0 ? R / 4 : R % 4); Console.WriteLine(R); break; case 8: R = A * C; Console.WriteLine(R % 4 == 0 ? R / 4 : R % 4); Console.WriteLine(R); break; default: break; } } }Отговори0
Смени типа - на long например. Числата вероятно са по-големи. 

от Slavka74 (436 точки)


0

Не трябва да ползваш int

Пробвай с гранични входни данни:

А = 999 999

В = 8

С = 999 999

Като принципно правило на С#1 и C#2 може да правиш всичко с BigInteger. Не е правилно от гледна точка на качествен програмен код, пестене на ресурси и т.н., но е правилно от гледна точка на 100/100 в BGcoder.


от wnvko (3123 точки)


0
Смени интовете с лонг. Преди малко бях постнал и код снипет, но не знам защо, след като промених поста се прецака всичко. 

от DanielNikolov (359 точки)