C# Advanced Homework 3.Sequence in Matrix


0

Здравейте колеги. Искам да попитам относно задача 3.Sequence in Matrix

Във Visual-а работи коректно, но във BGCoder дава грешни отговори.

Ако има някои възможност да разгледа решението и да обясни ще съм благодарен.

Ето го и него 3. Sequence in Matrix
Отговори2

Здравей колега.
Задачата изисква детайлно обхождане на мултимерния масив - по хоризонтала, вертикала и диагонала и пресмятането на максималната поредица във всеки по-отделно. Накрая трябва да изпринтиш само най-високата от 3-те стойности. Първите 2 се пресмятат тривиално, диагонала е мястото където се решава задачата.
Ето моето решение, надявам се да ти даде насоки:

using System; class Program { static void Main() { string[] inputArr = new string[2]; inputArr = Console.ReadLine().Split(' '); int n = int.Parse(inputArr[0]); int m = int.Parse(inputArr[1]); int[,] arr = new int[n, m]; for (int i = 0; i < n; i++) { string[] strInput = Console.ReadLine().Split(); for (int j = 0; j < m; j++) { arr[i, j] = int.Parse(strInput[j]); } } int horizontalMax = HorizontalCount(arr, n, m); int verticalMax = VerticalCount(arr, n, m); int diagonalMax = DiagonalCount(arr, n, m); Console.WriteLine(Math.Max(horizontalMax, Math.Max(verticalMax, diagonalMax))); } public static int HorizontalCount(int[,] arr, int sizeY, int sizeX) { int count = 1; int result = 0; for (int i = 0; i < sizeY; i++) { for (int j = 0; j < sizeX - 1; j++) { if (arr[i, j + 1] == arr[i, j]) { count++; } } if (count > result) { result = count; } count = 1; } return result; } public static int VerticalCount(int[,] arr, int sizeY, int sizeX) { int count = 1; int result = 0; for (int i = 0; i < sizeX; i++) { for (int j = 0; j < sizeY - 1; j++) { if (arr[j + 1, i] == arr[j, i]) { count++; } } if (count > result) { result = count; } count = 1; } return result; } public static int DiagonalCount(int[,] arr, int sizeY, int sizeX) { int count = 1; int result = 0; //BOOTOM LEFT int row = sizeY - 2; //6-2 = 4 int col = 0; for (int i = 0; i < sizeY - 1; i++) { for (int j = 0; j < i + 1 && j< sizeX-1; j++) { if (arr[row + j, col + j] == arr[row + j + 1, col + j + 1]) { count++; } } if (count > result) { result = count; } count = 1; row--; } //TOP RIGHT col = sizeX - 2; //6-2 =4 row = 0; for (int i = 0; i < sizeX - 2; i++) { for (int j = 0; j < i + 1 && j<sizeY-1; j++) { if (arr[row + j, col + j] == arr[row + j + 1, col + j + 1]) { count++; } } if (count > result) { result = count; } count = 1; col--; } //BOTTOM RIGHT row = sizeY - 2; col = sizeX - 1; for (int i = 0; i < sizeY - 1; i++) { for (int j = 0; j < i + 1 && j < sizeX - 1; j++) { if (arr[row + j, col - j] == arr[row + j + 1, col - j - 1]) { count++; } } if (count > result) { result = count; } count = 1; row--; } //TOP LEFT col = 1; row = 0; for (int i = 0; i < sizeX - 2; i++) { for (int j = 0; j < i + 1 && j < sizeY - 1; j++) { if (arr[row + j, col - j] == arr[row + j + 1, col - j - 1]) { count++; } } if (count > result) { result = count; } count = 1; col++; } return result; } }

Надявам се, да съм помогнал!

Поздрави!


от kikopeyanski (80 точки)


0

Благодаря за отговора колега. Уточнението по условието и задачата ти ми помогнаха. 

Успехи


от isx_m (80 точки)