Homework 02. CSS-Presentation


2

Здравейте,

Отварям темата, за да обсъждаме второто домашно по CSS, а именно 02. CSS-Presentation.

Тук можем да спеделяме решенията си, да задаваме въпроси съгласно темата и да си помагаме.
Отговори0
Какъв е алгоритъмът на nested div? Ясно ми е, че вътрешните дивове наследяват стойностите на майчиния див, но само до тук.

от dahaca (90 точки)


0
div {
    width: 97%;
    background-color: black;
    border: 1px solid red;
    border-radius: 60px;
}

от val12mo (256 точки)

-1
Да, това е вярно, всъщност нещата са съвсем прости, пишеш 60 тага див, при който стила за първия се наследява за останалите2

Привет, Колеги. :)

Моите творения можете да видите тук.

Малко късно ги качвам, ама по-добре късно отколкото никога. Може да помогнат на някого. :)


от pepsi_555 (1932 точки)