Допускане до изпит по CSS


2
Не успях да спазя срока за предаване на едно от домашните по CSS, а съм на онлайн форма на обучение. Имам ли още възможност да бъда допуснат до изпит или предаването на всички домашни е задължително условие.Отговори2
Обикновено при едно пропуснато домашно, а останалите предадени навреме, допускат до изпит.

от ellapt (6303 точки)


0

И аз съм онлайн. За сега съм предала всичко, но изпуснах срока за проверяване на 1вото домашно, проверих само 1 .

Та се чудех дали е проблем за допускане до изпит? Ако не се лъжа поне 3 проверени домашни, беше също сред условията за допускане до изпит.


от piperche (296 точки)


1
От опита ми от курса по HTML - не е задължително условие проверката на домашни. И с пропуски в проверки на 3то и 4то домашно, пак бях поканена на изпит. 

от mvesselinova (49 точки)