Отварям тази тема с цел тук да коментираме и да предложим решения на по-масовите грешки, на които се натъкваме при проверка на домашните.

Така да направим резултата от тези проверки достъпен и полезен за всички колеги, които не са получили смислени  рецензии.

Забелязвам че като цяло нивото на работите, на които попадам е значително по-високо! Браво колеги!

Но имам и наблюдения, че твърде често, имайки предвид етапа на курса в който се намираме, попадам на невалиден код. Често домашното изглежда чудесно, а излизат смешни грешки от недоглеждане.

1. Преди да предадете домашно или на различен етап на работата си, тествайте и изчиствайте невалидния код.

Валидаторите ще ви помогнат да научите много за това къде са слабите ви страни. Бонус - ще получавате по-добри оценки.

2. Именуване на файлове и папки - избягвайте главни букви и space-ве! прочетете повече тук >

https://moz.com/community/q/capital-letters-in-urls
http://wiredimpact.com/blog/never-use-capital-letters-urls/
https://forums.adobe.com/thread/951437
http://www.uwsp.edu/infotech/Pages/MyFiles/MyFiles-Naming-Web-Files.aspx

huge difference how you spell your URLs domainname.com/page1 or  domainname.com/Page1 https://www.searchenginejournal.com/url-capitalization-and-seo/12667/

Така са ме учили старите майстори преди над 10 години :о, и така съм свикнала да именувам. Ако някой е на друго мнение или има по-свежа информация по въпроса с удоволствие бих го "чула" :)

3. Погрешно нестване на лист. В следствие на което не може да се стилизира адекватно със CSS. Много инертна грешка, почти всеки път я допускам и аз :/
Често активния текст бива поставен директно във <ul>

<ul>Parent item <li>....</li> <li> <ul>Sub item <li>....</li> <li>....</li> <li>....</li> <li>....</li> <li>....</li> <ul> </li> </ul>

!<ul> тага не място за заглавен текст на вмъкнатия в него лист
вместо това:

<ul> <li>Parent item</li> <li>Parent item <ul> <li>Sub item <ul> <li>Some text</li> <li>Some text</li> <li>Some text</li> </ul> </li> <li>Sub item</li> <li>Sub item</li> <li>Sub item</li> <li>Sub item</li> </ul> </li> <li>Parent item</li> </ul>

А ако искате хедър на листа използвайте <h#> , <span> или каквото друго намерите за подходящо.

За сега толкова, ще добавям поетапно :)