Задача TRES4 ---- 2013/2014 @ 22 Jan 2014 - Evening exam


1

Реших задачата и мианавам с 30 точки и всички нулеви тестове. Решението почти същото като на Кристиян от петъчната подготовка за изпит, с тази разлика, че използвам List вместо масив.

Някой може ли да удари едно рамо, ако намери къде ми е грешката?

Link към условието на задачата.

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Numerics; namespace Program { class Program { static void Main() { BigInteger num = BigInteger.Parse(Console.ReadLine()); string[] Tres4 = { "LON+", "VK-", "*ACAD", "^MIM", "ERIK|", ",", "EMY>>", "/TEL", "<<DON" }; List<int> newNum = new List<int>(); do { newNum.Add((int)(num % 9)); num /= 9; } while (num > 0); for (int i = newNum.Count - 1; i >= 0; i--) { Console.Write(Tres4[newNum[i]]); } } } }
Отговори3

Привет!

В масива от стрингове Tres4 при индекс 5 си сложил само една запетая, а трябва да е "SEY&", оправи си го и е 100/100. Иначе ето тук (Подготовка за практически изпит - Вариант 3) може да си свалиш и тестовете. 


от Daniela_Popova (1125 точки)