Присъствена към онлайн форма на обучение


1

Здравейте, колеги, 

налага ми се да пропусна изпитите по JavaScript на 4.07.2016 и C# OOP на 11.07.2016 и ме интересува какво ще стане след пропускането на изпитите ? Спомням си, че в първата лекция от курса C# Fundamentals, лекторите обясниха, че ако не вземеш определен изпит или не се явиш, преминаваш в онлайн форма, след което трябва да се предават всички домашни и да се взимат всички изпити от следващите курсове, за да получиш отново покана, за присъствено. Предполагам, не съм първият, на когото му се налага да пропусне изпитите и ме интересува колко време след преминаването в онлайн форма се получава покана за присъствено обучение, както и каква е процедурата за записване на следващите курсове- до момента ставаше автоматично, след взимането на изпит ? Знам, че за да се явя на вече невзетите изпити, то трябва да запиша същите курсове от следващия сезон, но не разбрах дали трябва отново да се явя на входните изпити или просто да запиша курса, когато колегите от новия сезон стигнат до него?
Отговори0
Ако не отидеш на изпита ,той е не взет и няма как да те поканят за тази година.За другата за да си присъствено трябва да отидеш на приемния изпит.Другия вариант е взимаш си java script oнлайн и тогава вече може да те поканят,но от следващия поток.

от KocePetrov (157 точки)