[JS OOP] Класическо вс. Прототипно


4

В контекста на изпита, има ли значение кое ще използваме ? Има ли някакви ограничения на bgcoder и/ или други изисквания към нас ? 

( за да не свикваме на синтаксис, който няма да ни е от полза )




Отговори



2
И на двата изпита, които са от минали години можем да използваме каквото ние преценим, сигурно ще е така и сега. А пък  тази година може да ни позволят да използваме и синтаксиса от ES6 с класове, но това е само предположение.