Курсът не може да бъде записан присъствено.


2

Здравейте!

Бях скъсан на ООП, след това на изпита по Компонентно Тестване имам "взет", но на КПК не ми дава опция да се запиша отново присъствено, а ми дава само опция за онлайн. Защо така?
Отговори1
След като бъдеш скъсан веднъж, автоматично преминаваш онлайн, докато изрично не те поканят в присъствена форма (в резултат на добро представяне на изпитите).0
А в такъв случай, ако продължавам да си взимам изпитите и изпита по ООП, на който бях скъсан, го взема от академията през Октомври(тогава изпита по ООП ще се пада някъде през Януари), това означава ли че ще мога да си завърша академията, която съм почнал тази година през Март, без да имам някакъв проблем със сертификатите ИЛИ трябва да изкарам новата от Октомври цялата?


0
Оценките ти се пазят, така че можеш да изкараш в следващ сезон само това, което не си взел, но за да бъдеш присъствено в Академията, ще трябва отново да минеш приемните изпити. :) 

от dpeeva (1139 точки)