Задание на отборния проект ?


4
Видях, че са готови отборите за отборния проект, но заданието изчезна от репото.
Отговори2
Вече е качено в репото: https://github.com/TelerikAcademy/JavaScript-Applications/tree/master/Teamwork