Telerik Beckend Services


0

Някой случайно да е подкарал Everlive в RawGit ? Изисква да правя HttpsRequest, но явно се опитва да прави XmlHttpRequest и рекуеста не може да бъде изпълнен. 
Инстанциран е ето така:

let dataAccess = new Everlive({ appId: Authentication_Key, token: localStorage.accessToken });


Ето грешката, която ми дава: 

everlive.all.min.js:152 Mixed Content: The page at 'https://cdn.rawgit.com/Team-IronFist/TeamWork-JavaScript-Applications/master/IronFist%20Dealership/public/index.html#/cars/all' was loaded over HTTPS, but requested an insecure XMLHttpRequest endpoint 'http://api.everlive.com/v1/zhumgwq8m2cn6p2e/Car?_el=1475403980304'. This request has been blocked; the content must be served over HTTPS. getRequest @ everlive.all.min.js:152 init @ everlive.all.min.js:152 Reqwest @ everlive.all.min.js:152 reqwest @ everlive.all.min.js:152 (anonymous function) @ everlive.all.min.js:163 C @ everlive.all.min.js:159 L @ everlive.all.min.js:159 a.sendRequest @ everlive.all.min.js:163 a.send @ everlive.all.min.js:163 (anonymous function) @ everlive.all.min.js:170 C @ everlive.all.min.js:159 L @ everlive.all.min.js:159 handleRequestProcessing @ everlive.all.min.js:170 a.processDataQuery @ everlive.all.min.js:172 l @ everlive.all.min.js:162 e @ everlive.all.min.js:162 c.emit @ everlive.all.min.js:54 b.emit @ everlive.all.min.js:162 b.next @ everlive.all.min.js:162 a.processDataQuery @ everlive.all.min.js:172 l @ everlive.all.min.js:162 e @ everlive.all.min.js:162 c.emit @ everlive.all.min.js:54 b.emit @ everlive.all.min.js:162 b.next @ everlive.all.min.js:162 a.processDataQuery @ everlive.all.min.js:172 l @ everlive.all.min.js:162 e @ everlive.all.min.js:162 c.emit @ everlive.all.min.js:54 b.emit @ everlive.all.min.js:162 b.next @ everlive.all.min.js:162 a.processDataQuery @ everlive.all.min.js:172 l @ everlive.all.min.js:162 e @ everlive.all.min.js:162 c.emit @ everlive.all.min.js:54 b.emit @ everlive.all.min.js:162 b.next @ everlive.all.min.js:162 a.processDataQuery @ everlive.all.min.js:172 l @ everlive.all.min.js:162 e @ everlive.all.min.js:162 c.emit @ everlive.all.min.js:54 b.emit @ everlive.all.min.js:162 b.next @ everlive.all.min.js:162 b.start @ everlive.all.min.js:162 (anonymous function) @ everlive.all.min.js:162 C @ everlive.all.min.js:159 L @ everlive.all.min.js:159 a._iterate @ everlive.all.min.js:162 a._process @ everlive.all.min.js:162 (anonymous function) @ everlive.all.min.js:162 A @ everlive.all.min.js:159 B @ everlive.all.min.js:159 (anonymous function) @ everlive.all.min.js:159 V @ everlive.all.min.js:159 everlive.all.min.js:152 XMLHttpRequest cannot load http://api.everlive.com/v1/zhumgwq8m2cn6p2e/Car?_el=1475403980304. Failed to start loading.getRequest @ everlive.all.min.js:152 init @ everlive.all.min.js:152 Reqwest @ everlive.all.min.js:152 reqwest @ everlive.all.min.js:152 (anonymous function) @ everlive.all.min.js:163 C @ everlive.all.min.js:159 L @ everlive.all.min.js:159 a.sendRequest @ everlive.all.min.js:163 a.send @ everlive.all.min.js:163 (anonymous function) @ everlive.all.min.js:170 C @ everlive.all.min.js:159 L @ everlive.all.min.js:159 handleRequestProcessing @ everlive.all.min.js:170 a.processDataQuery @ everlive.all.min.js:172 l @ everlive.all.min.js:162 e @ everlive.all.min.js:162 c.emit @ everlive.all.min.js:54 b.emit @ everlive.all.min.js:162 b.next @ everlive.all.min.js:162 a.processDataQuery @ everlive.all.min.js:172 l @ everlive.all.min.js:162 e @ everlive.all.min.js:162 c.emit @ everlive.all.min.js:54 b.emit @ everlive.all.min.js:162 b.next @ everlive.all.min.js:162 a.processDataQuery @ everlive.all.min.js:172 l @ everlive.all.min.js:162 e @ everlive.all.min.js:162 c.emit @ everlive.all.min.js:54 b.emit @ everlive.all.min.js:162 b.next @ everlive.all.min.js:162 a.processDataQuery @ everlive.all.min.js:172 l @ everlive.all.min.js:162 e @ everlive.all.min.js:162 c.emit @ everlive.all.min.js:54 b.emit @ everlive.all.min.js:162 b.next @ everlive.all.min.js:162 a.processDataQuery @ everlive.all.min.js:172 l @ everlive.all.min.js:162 e @ everlive.all.min.js:162 c.emit @ everlive.all.min.js:54 b.emit @ everlive.all.min.js:162 b.next @ everlive.all.min.js:162 b.start @ everlive.all.min.js:162 (anonymous function) @ everlive.all.min.js:162 C @ everlive.all.min.js:159 L @ everlive.all.min.js:159 a._iterate @ everlive.all.min.js:162 a._process @ everlive.all.min.js:162 (anonymous function) @ everlive.all.min.js:162 A @ everlive.all.min.js:159 B @ everlive.all.min.js:159 (anonymous function) @ everlive.all.min.js:159 V @ everlive.all.min.js:159


Отговори1
пробвай евнетуално с пропъртито scheme на everlive обекта да го смениш на 'http'

от messenger (552 точки)


0
Много благодаря. 
Смених го на HTTPS, преди това нямаше никакво и явно по default е нещо друго и сега работи.

от StoikoNeykov (2621 точки)