[JS] Добри практики за деклариране на променливи


0

Знам, че е препоръчително променливите да се декларират със запетайки, но кой от двата варианта е по-правилен и дали същото важи за let и const:

var a = 10,

    b = 20;

или

var a, b;

a = 10;

b = 20;
Отговори1

Според мен начинът на деклариране на променливите трябва както да носи допълнителен смисъл за този, който чете кода, така и да изпълнява определена практична цел, т.е. да не се замества автоматично let с var само, защото е модерно (да не говорим колко съществуващ код би се изпочупил).

Тоест за var може би е най-добре да се изредят отгоре и да се инициализират едновременно, което носи и допълнителна информация - това са променливи, които искам да ползвам навсякъде, но при ползването на let и const трябва да се вземе предвид, че не може да бъдат използвани преди декларирането, както и че са block-scoped, не могат да бъдат предекларирани, а в случая с const - и стойността не може да се сменя.

Тези особености трябва да се използват по предназначение - let променливата да се декларира и инициализира на най-късното възможно място преди да бъде използвана и/или в случаи, в които подчертаваме, че не искаме да бъде използвана извън блока, в който е декларирана. В останалите случаи спокойно може да се използва и var, за да може човек, докато чете кода лесно да се ориентира защо някъде се използва let или const.

Съжалявам, ако се е получило малко оплетено :)


от topalkata (6442 точки)


0
Писането на веднъж var, let, const и изброяването на променливите с ',' е за да бъде по-малък файла. Следователно по-малко трафик по мрежата. Първият начин според мен е по-адекватен1
Дай Боже да стигнем до момента в който няколко символа по-малко в кода да са ни жизнено важни... До тогава аз лично бих следвал насоките на Topalkata... ;)