Здравейте, колеги,

Както голяма част от вас знаят, вчера свърши peer оценяването на изпитите за курс "Качествен програмен код - част 2", а днес - за курс "JavaScript приложения".

Аз и целият екип благодарим на тези от вас, които са оценявали съвестно и са се опитали да дадат коректна оценка на разглежданите от тях изпити.

 Моля да имате предвид, че несъвестно и некоректно оценяване на изпитите се санкционира. Системата автоматично следи за подобни злоупотреби и ни съобщава, когато това се случи.

С последно предупреждение се наказва TsvetanAntonov, който при проверката на изпитите на съответните курсове се е опитал да компрометира Академията и обучаващите се в нея. Колегата е проверил по 10 изпита за всеки курс за около 20 минути общо и е оценил всеки проверен от него изпит с максимален брой точки!

Санкцията при повторно нарушение е изключване от инициативата без право на записване на следващи сезони (в присъствена или онлайн форма на обучение)

Прилагам и изображения от оценяването :)

Поздрави,

Дончо