03. Operators-and-Expressions/homework/09. Trapezoids/ проверка за отцателни числа


0

Здравейте Колеги,

в 9 задача от домашното на Operators-and-Expressions се казва, че входа има следното ограничение:

  • All numbers will always be valid floating-point numbers in the range [-500, 500].

Какъв Output се очаква да изведа ако Input-а е с отрицателни числа?

П.С. Не искам решение на задачата, а въпроса ми е по-скоро принципен при некоректен вход и неуточнен изход какъв резултат се очаква да изведа.

Поздрави
Отговори0

Здравей,

От математическа гледна точка, няма отсечки с отрицателна дължина, т.е. ако някое от числата a, b или h < 0, фигурата не съществува и може да се приеме, че площта и е 0.
1

Зравей,

Не би трябвало да има некоректно зададен тест спрямо условието, например няма да има геометрична отсечка с размер -5. Може би това е copy-paste-ато от някъде по погрешка. По принцип не би трябвало да има несъгласуване на условие и ограничения( информацията не трябва да си противоречи).


от takosman3 (80 точки)


0

Здравей takosman3,

и според мен не трябва да е така, но е факт. Виж линка от първия пост.

Поздрави


от ededdy (35 точки)

0

Здравей,

Никъде в условието на задачата не е указано, че числата от входа ще са положителни.

Преподавателите очакват от нас да съобразим да направим проверка за коректност на входните данни.

Когато имаме изрично указано, че има определени ограничения, не се предполага кодът ни да прави проверки за коректност на входните данни по указаните ограничения, ако са достатъчни.

Ако нямаме ограничения на входните данни или преценим, че ограниченията в условоето на задачата не са достатъчни за коректността на решението ни, сме длъжни да направим проверка за коректност на данните.
1
Здравей, тези граници са по-скоро за да те ориентират какъв тип променлива да използваш (byte, sbyte, int и т.н.).

от petropavlov (70 точки)