BGCoder не ми приема решението


0

Като пусна програмата на моя компютър, въвеждам примерните числа от условието и резултата ми излиза верен, а като кача кода в BGCoder ми дава 0/100 точки. Защо?? :)

Става въпрос за C# Fundamentals - 02. Data types and variables  -  13. Comparing Floats

Това ми е кода:

using System; class ComparingFLoats { static void Main() { double a = (double.Parse(Console.ReadLine())); double b = (double.Parse(Console.ReadLine())); double eps = 0.000001; bool equalAB = Math.Abs(a - b) < eps; Console.WriteLine(equalAB); } }
Отговори0

Грешката ти е в output-a.Трябва да сложиш един if(equalAb==true),да отпечатва стринга "true",а не самата променлива equalAB,защото тя ти отпечатва True/False с главна буква,съответно ако не е вярно да отпечатва "false".

Надявам се,че ме разбра! :)
1
Е може ли за такова нещо ... :D Стана, ама срока изтече :( Трябва повече да пиша във форума явно