Digit as a word


0
86/100 От къде ми взима точки?

using System;


namespace BitAsAWord
{
    class BitAsAWord
    {
        static void Main()
        {
            char bitWord = (char)Console.Read();
            {
                switch (bitWord)
                {
                    case '0': Console.WriteLine("zero"); break;
                    case '1': Console.WriteLine("one"); break;
                    case '2': Console.WriteLine("two"); break;
                    case '3': Console.WriteLine("three"); break;
                    case '4': Console.WriteLine("four"); break;
                    case '5': Console.WriteLine("five"); break;
                    case '6': Console.WriteLine("six"); break;
                    case '7': Console.WriteLine("seven"); break;
                    case '8': Console.WriteLine("eight"); break;
                    case '9': Console.WriteLine("nine"); break;
                    default: Console.WriteLine("not a digit"); break;
                }
            }
        }
    }
}Отговори0

Колега, трябва да смениш input-a от char на string , защото входираните данни не са само цифри. Както е дадено и на примерите, ако се въведе какъвто и да е string програмата се чупи. 
Или каквото и да е отрицателно число. 

Ето моето много наблъскано решение, но работи. ( имах същия проблем като теб в началото ) 

using System; class DigitToWord { static void Main() { string text = Console.ReadLine(); switch (text) { case "0": string digitName = "zero"; Console.WriteLine(digitName); break; case "1": digitName = "one"; Console.WriteLine(digitName); break; case "2": digitName = "two"; Console.WriteLine(digitName); break; case "3": digitName = "three"; Console.WriteLine(digitName); break; case "4": digitName = "four"; Console.WriteLine(digitName); break; case "5": digitName = "five"; Console.WriteLine(digitName); break; case "6": digitName = "six"; Console.WriteLine(digitName); break; case "7": digitName = "seven"; Console.WriteLine(digitName); break; case "8": digitName = "eight"; Console.WriteLine(digitName); break; case "9": digitName = "nine"; Console.WriteLine(digitName); break; default: Console.WriteLine("not a digit"); break; } } }
0

Здравей,

И аз малко си поблъсках главатас тази и твоето решение много ми харесва.

Лесно, кратко и разбираемо - как не съм се сетил не знам.

Моя случай реших с TryParse - доста по-объркано :(


от XlmkVal (40 точки)


0
ако въведеш число с две или повече цифри ти изкарва резултат за първата цифра от числото (напр: 145 - "one"). Както каза колегата - ползвай string.