[C# Fundamentals - есен 2016] Homework 6 - Loops


0

Условия

Моля поствайте решенията си в коментари, а не в отговори.

Ако няма отговор с условието на задачата, за която искате да споделите решение, напишете такъв отговор с линк към условието на задачата. След това постнете решение.

Моля споделяйте решения само с пълен брой точки от bgcoder и поствайте по максимум едно условие на задача (отговор).

Също така моля оценявайте само решенията, а не помощните постове (като този и условията на задачите).
Отговори0

от tinman (481 точки)


0
using System; class Calculate { static void Main() { int n = int.Parse(Console.ReadLine()); double x = double.Parse(Console.ReadLine()); double sum = 1; double currentFactioriel = 1; double currentPow = 1; for (int i = 1; i <= n; i++) { currentFactioriel *= i; currentPow *= x; sum += currentFactioriel / currentPow; } Console.WriteLine("{0:F5}", sum); } }

от tinman (481 точки)