01. Allocate array


0

Здравейте, явно вече прегрях и немога да разбера, защо ми дава само 10точки следния код.

Благодаря ви!

using System;
namespace ConsoleApplication18
{
    class Program
    {
        static void Main()
        {
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            int[] numbers = new int[n];
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                numbers[i] = i * n;
            }

            string arrayContent = String.Join("\r\n", numbers);
            Console.WriteLine(arrayContent);
        }
    }
}




Отговори



2

Трябва да умножаваш всеки елемент по 5 а не по n. :)


от lllevski (1431 точки)


1
using System;
class AllocateArray
{
  static void Main()
  {
    int i = 0, n = int.Parse(Console.ReadLine());
    int[] myArray = new int[n];

    while (i < n)
    {
      myArray[i] = i * 5;
      Console.WriteLine(myArray[i++]);
    }
  }
}

от Thunderstorm (60 точки)


2

There it goes:

using System; namespace HW01AllocateArray { class ArrayAlocator { static void Main() { int N = int.Parse(Console.ReadLine()); int[] array = new int[N]; for (int i = 0; i < N; i++) { array[i] = i * 5; Console.WriteLine(array[i]); } } } }