Разлика при синтаксис


0

Някой може ли да ми обясни каква е разликата между:

if (totalTails % 2 == 0)
            {
                Console.WriteLine("{0:F3}", (totalTails * multiplier));

            }
            else
            {
                Console.WriteLine("{0:F3}", (totalTails / divisor));
            }

И:

Console.WriteLine("{0:F3}", totalTails % 2 == 0 ? totalTails * multiplier : totalTails / divisor);

понеже си мислих, че един и същ резултат би трябвало да дават :)
Отговори0

Един и същи резултат би трябвало да и 2та синтаксиса.

На 2рото е използван тернарнен оператор, който е кратката версия за if else.

Иначе при по-дълги изрази за пресмятане си ги прави с if else за да не се объркваш или ако държиш да използваш тернарния оператор слагай скоби между отделните изрази  

-> (а) ? (b) : (c)


от lllevski (1431 точки)


0
Именно, и аз си мисля, че трябва да е еднакъв резултатът, но според бгкодер има разлика - с if ми дава 52/100, а с тернарния 100/100...

от andrey_bg (10 точки)

0
Можеш ли да си пратиш решението?

от lllevski (1431 точки)