Използвам този jQuery countdown plugin . Искам след като изтече времето, таймера автоматично да се ресетне за 1 седмица напред

Това е кода, който имам сега

$('.countdown').countdown({ until:  $.countdown.UTCDate( 2, 2016, 10, 18, 12, 0, 0 ) });

Датата е за петък 18, ноември но искам след като изтече, да се ресетне за 1 седмица напред т.е. 25 ноември.

Предполагам, че трябва да се взема новата дата в милисекунди за 1 седмица напред

var d = new Date().getTime() + (604800 * 1000); d = new Date(d).toUTCString().split(' '); var day = d[1]; var month = getMonth(d[2]); var year = d[3]; function getMonth(month){ var months = ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec']; return months.indexOf(month); }

но после как трябва де се навържат нещата не съм сигурен.