(Още) Разместване в програмата - DSA & Node.js


9

Здравейте,

Лекцията по комбинаторика от курса "Струкури от данни и алгоритми" ще бъде на 21.11.2016 (понеделник). Също така лекцията по Node.js ще бъде сутрин, а лекциите по DSA - следобеда.

Цъки
Отговори7

През тази и следващата седмица лекциите по Node.js в понеделник, сряда и петък ще бъдат сутрин от 11:00, а лекциите по "Структури от данни и алгоритми" ще са следобеда след тях.

Лекциите за сортиране и търсене ще бъдат на 25.11.2016 (петък).

Разместванията са отразени в страниците на курсовете DSA и Node.js


от cuki (7696 точки)