Домашно за комбинаторика - мъртъв линк


1

В текущия курс по СДА, в домашното за комбинаторика пише:

Solve 2 problems by choice from Algo Academy (October 2012 – Combinatorics): http://academy.telerik.com/algoacademy/season-2012-2013/training-27-28-Oct-2012-combinatorics

Обаче ликна не работи.

404 - File or directory not found.
The resource you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.

В bgcoder обаче има някакви задачи (http://bgcoder.com/Contests/Practice/Index/132#0). От там ли трябва да се вземат условията?
Отговори1
Да, в bgcoder има всички Algo академии за практика. Условията са на посочения линк.

от cuki (7696 точки)