Прием Ноември


1
В колко часа на 23ти Ноември ще се разбере кои са приетите в допълнителната група??Отговори1
Може ли да разясниш за тази допълнителна група?

от GeorgeVT (55 точки)