Дали е възможен reupload на първите две видеа от курса (Angular 2), тъй като са без звук ?