Angular 2 първи стъпки


9

Докато чакам има лекции по Angular 2 да споделя с желаещите моя опит от вчера.

Първи стъпки с Angular 2.

Работя на Windows 10 64 bit

  1. Сваляме софтуерната платформа Node.js от  https://nodejs.org/dist/v7.2.0/node-v7.2.0-x64.msi и инсталираме.
  2. С комбинацията “Win + X”, и избор  Command Prompt (Admin) отваряме конзолата като администратор.
  3. Пишем npm install -g typescript       (Enter - инсталира се TypeScript)
  4. Пишем npm install -g angular-cli      (Enter – инсталира сеAngular CLI)
  5. В директория, например C:\A2examples>

            пишем ng new firstapp            (Enter – изгражда се приложението)

  1. Пишем  cd firstapp                       (Enter и сме в C:\A2examples\firstapp>)
  2. Пишем ng serve                 (Enterи Разрешаваме достъпа firewall)
  3. В браузъра пишем http://localhost:4200(Enter-> app works!)
  4. Пишем Ctrl+ C и за прекъсване “Y

Внимание: Чака се цигара време на 5 точка.

Имаме изградена структура и работим основно с src\app\

И сега най-хубавото: (g = generate)

ng g cl myclass                           : добавя class

ng g c mycomponent                 : добавя  component

ng g d mydirective                     : добавя  directive

ng g e myenum                           : добавя enum

ng g m mymodule                      : добавя module

ng g p mypipe                            : добавя pipe

ng g s myservice                        : добавя service 

А тук има достъпно обяснено за начинаещи като мен: https://coursetro.com/posts  tutorials + video.
Отговори0

Според мен angular-cli макар да е препоръчван начин вкарва доста излишни неща, от които надали някой ще има нужда някога.
Става просто невъобразимо мазало. Само като го пуснеш да създаде проект и ти става ясно. Надявам се да не се ползва angular-cli в този курс или ако се ползва поне да му отделят малко време и да обяснят защо го сипва целия този мазаляк.
Лично бих се радвал да ни научат всяко нещо как става поотделно и как се конфигурира поотделно, за да можем сами да си ги правим настройките. Също не е ли по-добре да знаем как сами да си създаваме снипети през vs code вместо да ползваме

"ng g c mycomponent".

Също дори когато се създава компонент с angular-cli ти сипва и темплейт файл и css файл отгоре (може да има настройка и да не се прави ... не знам). В много от случаите няма нужда от тях и е равносилно като производителност дали ще ползваш снипет и ще трябва да си добавяш компонента към главния модул ръчно.


от makkasi (142 точки)


0

В посочения от мен линк достъпно е обяснено 3 вида инсталиране:

- manual quickstart method

- cloning the Angular 2 quickstart repository

- Angular CLI (command line interface) ( очакваме generate routes)


от stanly65 (49 точки)

1

OK. Не ги бях видял. Manual метода, както и cloning from git метода създават проекти , които използват systemjs , a angular-cli минава на webpack. На гугъл документацията е също със systemjs ( https://angular.io/docs/ts/latest/guide/setup.html ). Не се знае още какво ще се ползва.


от makkasi (142 точки)3

от Absend (777 точки)