04. Maximal increasing sequence


0

function solve (array) {
    var maxSeq = 1,
        currentMaxSeq = 1;
    array.shift();
    for (var i = 0; i < array.length; i += 1){
        if (array[i] < array[i + 1]){
            currentMaxSeq += 1;
        }
        else {
            currentMaxSeq = 1;
        }
        if (currentMaxSeq > maxSeq){
                maxSeq = currentMaxSeq;
            }
    }
    console.log(maxSeq);
}

Идея защо ми дава 60/100?
Отговори0

Сложи + пред array[i] и array[i + 1] и си 100 точки :)

function solve (array) {

var maxSeq = 1,
currentMaxSeq = 1;

array.shift();

for (var i = 0; i < array.length; i += 1){
if (+array[i] < +array[i + 1]){
currentMaxSeq += 1;
} else {
currentMaxSeq = 1;
}

if (currentMaxSeq > maxSeq){
maxSeq = currentMaxSeq;
}
}
console.log(maxSeq);
}


от plmn.tnsv (130 точки)


0
Мерси, колега.

от GeorgeVT (55 точки)

0
аз за+args[i] == +args[i + 1] се бях сетим но да  args.shift(); първия елемент, толкова очевидно, не се.