JavaScript-Fundamentals/11. Strings/01. Reverse string/


0

20/100  за този код:

function solve(args) {
    let x = args[0];

    x = x .split("").reverse().join("");
     
    console.log(x);
}     или 2ри вариянт :

function ReverseString(str) {
  var input = String(str);
  var output = '';
  var len = input.length;

  for (var index = len - 1; index >= 0; index -= 1) {
    output += input[index];
  }

  return output;
}

Някой ако е получил повече от 20/100 моля да сподели?

:)




Отговори



0
Има проблем с тестовете на задачата, щом ти дава 20 точки най-вероятно работи.

от Vlaev (155 точки)


1

11. Strings/01. /.06/.08 

тестовете не работят коректно

от vaskoelenkov (279 точки)


0

Сигурно са оправени тестовете вече. Този код мина с 100/100:

function solve(args) { var string = args[0], result = string.split("").reverse().join(""); console.log(result); }


от Pessinger (50 точки)


0
Всички работят вече,

от vaskoelenkov (279 точки)