Judge системата преизчислява резултати


2

Здравейте, колеги,

ди 5 мин пуснах Judge системата да преизчислява резултатите ви от домашните по JavaScript Fundamentals. В следствие, следващите 30-40 минути, всички решения, които пуснете ще се забавят и няма да бъдат изчислени веднага.

Дончо
Отговори-1
А защо се налага преизчисляване! 0
Имаше проблем със системата и на доста задачи извеждашe rumtime error.