[ASP.NET WebForms] WebFormsMVP framework example


23

WebFormsMVP example

Тук има примерна имплементация на MVP патърна чрез webformsmvp ( пакета, който Виктор ни показа онзи ден ).
Отговори5

Ето още една тук

*линкът е оправен :D


от Galvaneyes (415 точки)


0

Page Not Found!

The page you are looking for has been moved or is no longer available. Return to homepage.


от magadisho (823 точки)

1
@magadisho - Без :// накрая - http://www.bradoncode.com/blog/2012/04/mvp-design-pattern-survival-kit.html
7

Намерих интересен курс в pluralsight, където има отделен модул за MVP и имплементацията му в web forms, без framework.

Click