Debugging - Javascript - OOP


1

Здравейте, 

изпращам едно линкче : Тук 

Казуса е следния, как да си дебъгна функциятя findPrimes(start end), какво трябва да  извикам? Прабвах с solve(1,5), но не става.
Отговори2

Зависи от това какъв вход очаква връщащата функция:

При първата задача със сумирането входа е масив следователно, за да визуализираш изхода или да дебъгнеш пишеш: 
console.log(solve()([числата от масива тук]));

При втората задача с простите числа входа е два параметъра, затова пишеш:

console.log(solve()(първи параметър, втори параметър));


от niks.manov (349 точки)


1
Мерси много!!! :)

от IliyaST (251 точки)

0
Можеш ли да дадеш линк към презентация или друг ресурс, където се разяснява подаването на параметри по начина function x()(parameters). Не може ли да се подаде инпута директно на solve(params) и вече вътрешно във функцията arguments от solve да влезе като параметър на функцията, която връщаме?

от tinman (481 точки)