Проблем с подкарването на тестовете за JS OOP на моя компютър


0

преинсталирах си node.js  на най-новата верси, ъпдейтнах npm, инсталирах глобално chai и mocha

при  опит да тествам с команда ми изписва това

npm ERR! syscall open

npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Use
rs\de\package.json'
npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\Use
rs\de\package.json'
npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itse
lf
npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a
file.
npm ERR! enoent

npm ERR! Please include the following file with any support req
uest:
npm ERR!     C:\Dev\nodejs\npm-cache\_logs\2017-02-05T14_38_04_
875Z-debug.log

C:\Users\de>mocha
Warning: Could not find any test files matching pattern: test
No test files found

C:\Users\de>chai
'chai' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
Отговори0
Трябва да викаш npm test от папката съдържаща package.json файла. Също така chai не ти върши никаква работа когато е глобално. Трябва да направиш npm install от същата папка и след това npm test би трябвало да работи.

от cuki (7696 точки)


0

Добре благодаря.

Ако си пиша например домашно във всяка папка ли трябва да има отделен package.json  файл?0
Не, трябва да си има package.json файл там където си е имало оригинално.

от cuki (7696 точки)