Критерии за оценките:

  • Взет - 6 студента
    • Изпит: не по-малко от 40 или
    • Общи точки: не по-малко от 50
  • Взет с отличие - 14 студента
    • Изпит: не по-малко 80 или
    • Общи точки: не по-малко от 85

Успех на последните курсове!