График на защитите


2

Бих искала да помоля за малко повече информация от колегите, които са присъствено:

1. Ясен ли е вече крайния срок за предаване на проектите?
2. Има ли график на защитите?

3. Виктор беше споменал мейла си в някоя лекция, но нещо не мога да го намеря. Ако някой го знае би ли го казал?

4. Вчера имаше ли лекция? Питам защото още няма видео 


в ASP.NET MVC от Mirka (1454 точки)


Отговори1
В сряда Виктор спомена, че за четвъртък или най-късно петък ще направи графика.

от Boray (666 точки)