Седмица на изпита


0

В програмата за курса по "JavaScript Applications" от Април 2017, няма още дата за изпита.

Календарът показва 5 седмици - значи ли това, че изпитът ще бъде в седмицата 8-12 май?
Отговори0
Да, тогава ще бъде.

от cuki (7696 точки)